+46 8 751 06 30

Öppet 08.00-17.00

Borgarfjordsgatan 12, Kista

Besök oss gärna

EstateWorks

 

Enkel fastighetsförvaltning med smart molnlösning.

Anpassningsbar plattform

Upptäck den ultimata lösningen för fastighetsförvaltning med EstateWorks! Våra anpassningsbara applikationer ger dig friheten att skräddarsy din egen unika plattform som är skräddarsydd för just din fastighetsförvaltning.

Med EstateWorks kan du visa upp din företagsidentitet på en professionell och sofistikerad plattform, vilket ger dig en konkurrensfördel gentemot andra fastighetsförvaltare. Våra lösningar gör det enkelt att hantera fastighetsinformation, hantera och schemalägga underhåll, hantera hyresgäster och mycket mer.

Våra verktyg ger dig också möjlighet att effektivisera arbetsflöden och förenkla kommunikationen mellan ditt företag och hyresgäster, vilket leder till ökad produktivitet och nöjdare kunder.

EstateWorks lösningar för fastighetsförvaltning ger dig allt du behöver för att hantera din fastighetsportfölj på ett effektivt och smidigt sätt. Prova det idag och upplev skillnaden!

Heltäckande

Vår plattform gör det enkelt för fastighetsförvaltare att hantera allt från fastighetsinformation till hantering av hyresgäster, underhållsarbete, schemaläggning, fakturering och betalningar, allt från en enda användarvänlig gränssnitt.

En av de största fördelarna med att använda EstateWorks är att du har fullständig kontroll över hur din plattform ser ut och fungerar. Du kan anpassa din lösning efter dina unika behov och tillämpa ditt företags färgschema, logotyp och andra designelement. Detta skapar en sömlös integration mellan dina företagsverksamheter och plattformen, vilket hjälper dig att bygga varumärkeslojalitet bland dina kunder.

Med våra smarta verktyg kan du också skapa anpassade rapporter och analyser som ger dig insikter om din fastighetsportfölj och hjälper dig att fatta smarta affärsbeslut.

EstateWorks den ultimata lösningen för fastighetsförvaltningsföretag som vill ha fullständig kontroll över sin online-närvaro och bygga en stark varumärkesidentitet. Våra anpassningsbara verktyg och användarvänliga gränssnitt hjälper dig att optimera din fastighets/förvaltningsverksamhet och öka kundnöjdheten.

Här är några exempel på hur EstateWorks kan användas som IT-system för fastighetsförvaltning:

  • Fastighetsförvaltningsprogram: EstateWorks erbjuder en fastighetsförvaltningsprogram som hjälper fastighetsägare och förvaltare att hantera sina fastigheter. Programmet möjliggör hantering av fastighetsdata, underhållsplanering, hantering av hyresavtal och fakturering.
  • CRM-system: EstateWorks CRM-system kan användas för att hantera kundrelationer inom fastighetsbranschen, inklusive kunder, leverantörer och entreprenörer. Systemet kan också användas för att hantera projekt, försäljning och marknadsföring
  • Projekt- och arbetsorderhantering: EstateWorks erbjuder en projekt- och arbetsorderhanteringslösning som kan användas för att planera och spåra underhålls- och reparationsarbete på fastigheter. Systemet gör det möjligt för fastighetsförvaltare att skapa arbetsorder, planera underhållsarbeten och tilldela uppgifter till personal
  • Integrationsmöjligheter: Zoho kan integreras med andra system och verktyg som används inom fastighetsförvaltning, inklusive IoT-sensorer, energihanteringssystem och affärssystem.

Testa våra lösningar idag och ta din fastighets/förvaltningsverksamhet till nästa nivå!

EstateWorks Support

EstateWorks Support är en applikation som användas inom fastighetsförvaltning för att på olika sätt effektivisera kundsupport och ärendehantering. Genom att använda EstateWorks Support kan fastighetsförvaltare hantera kundfrågor och problem mer effektivt, automatisera arbetsflöden och uppgifter, generera rapporter och analyser samt förbättra sin kundsupport över tid. Sammantaget kan EstateWorks Support bidra till en bättre och mer effektiv fastighetsförvaltning.

Andra fördelar med att använda EstateWorks Support inom fastighetsförvaltning inkluderar möjligheten att spåra och hantera ärenden på ett strukturerat sätt, vilket minskar risken för att viktiga uppgifter missas eller glöms bort. Applikationen kan också användas för att automatisera vissa uppgifter och processer, vilket frigör tid och resurser för att fokusera på mer komplexa och krävande uppgifter.

En annan fördel med EstateWorks Support är att det är en molnbaserad plattform som kan nås från vilken enhet som helst med internetanslutning. Detta gör det enkelt att arbeta på distans eller att samarbeta med teammedlemmar som befinner sig på olika platser.

Slutligen kan EstateWorks Support också hjälpa till att förbättra kundnöjdheten genom att erbjuda en mer sömlös och personlig kundupplevelse. Genom att ge hyresgäster en plattform där de kan skicka in sina frågor och problem, och få snabba och relevanta svar, kan fastighetsförvaltare visa att de bryr sig om sina hyresgäster och är dedikerade till att ge en hög kvalitet på kundservice.

EstateWorks Support fastighetsförvaltare att arbeta mer effektivt, hantera ärenden och kundfrågor på ett strukturerat sätt, automatisera vissa uppgifter och processer, och förbättra kundnöjdheten. Genom att använda Zoho Desk kan fastighetsförvaltare spara tid och resurser samtidigt som de ger bättre service till hyresgästerna.

EstateWorks CRM

EstateWorks CRM är ett verktyg för fastighetsförvaltning som används för att hantera kundrelationer och kontakter, förbättra kommunikationen med hyresgäster, öka försäljningen av fastigheter och öka produktiviteten och effektiviteten i fastighetsförvaltningen.

Genom att samla all relevant information om kunder och hyresgäster på ett ställe kan fastighetsförvaltare få en bättre överblick över kundrelationerna, vilket kan förbättra kommunikationen och servicegraden gentemot hyresgästerna.

EstateWorks CRM kan också användas för att skicka ut nyhetsbrev, påminnelser om hyresbetalningar och meddelanden om underhållsarbeten till hyresgästerna, vilket kan bidra till en bättre upplevelse och öka deras tillfredsställelse med fastighetsförvaltningen. Dessutom kan EstateWorks CRM hantera leadgenerering, leadhantering och säljprocesser, vilket kan öka försäljningen av fastigheter och skapa mer effektiva säljprocesser och marknadsföringskampanjer.

EstateWorks CRM automatiserar uppgifter och genererar rapporter om försäljningsaktiviteter, vilket ökar produktiviteten och effektiviteten i fastighetsförvaltningen.

Genom att använda EstateWorks CRM får fastighetsförvaltare en bättre överblick över kundrelationerna och därmed möjlighet att erbjuda bättre service till hyresgästerna och öka försäljningen av fastigheter.

EstateWorks Field Service

EstateWork Field Service är en applikation som hjälper fastighetsförvaltare att hantera fälttekniker och serviceutrustning. Inom fastighetsförvaltning kan Zoho Field Service användas för underhåll och service av fastigheter, hantering av fälttekniker och deras arbete på fältet, hantering av utrustning etc.

Fastighetsförvaltare använder EstateWork Field Service för att schemalägga och skicka ut fälttekniker för att utföra underhållsuppgifter, spåra var deras fälttekniker befinner sig och vad de arbetar med, och hantera underhållsbehoven för fastighetsutrustning.  Användning av EstateWork Field Service ökar effektiviteten i fastighetsförvaltning och förbättra servicen till hyresgäster.

Genom att använda EstateWork Field Service inom fastighetsförvaltning kan fastighetsförvaltare också spara tid och minska administrationen. Genom att schemalägga underhåll och service med EstateWork Field Service kan fastighetsförvaltare undvika dubbla bokningar och undvika överbokning av fälttekniker. Dessutom kan EstateWork Field Service hjälpa till att minimera tiden som fälttekniker spenderar på att leta efter reservdelar eller verktyg, eftersom det är lätt att spåra vilka resurser som finns tillgängliga och var de finns.

En annan fördel med att använda EstateWork Field Service inom fastighetsförvaltning är att det kan hjälpa fastighetsförvaltare att hålla koll på sina kostnader. Genom att använda programvaran kan fastighetsförvaltare hålla reda på sina utgifter och se till att de inte överskrider sina budgetar.

Sammanfattningsvis är EstateWork Field Service  en användbar programvarulösning för fastighetsförvaltare som vill förbättra sina underhålls- och serviceprocesser. Genom att använda EstateWork Field Service kan fastighetsförvaltare hantera sina fälttekniker och serviceutrustning på ett effektivt sätt, spåra underhållsbehoven för fastighetsutrustning.

EstateWorks AR

EstateWorks AR är en applikation för augmented reality (AR) som används inom fastighetsförvaltning för att visualisera och lösa problem i realtid. Genom att använda AR-teknologi kan tekniker snabbt och enkelt identifiera och åtgärda fel och problem i fastigheter.

EstateWorks AR kan också användas för att effektivisera underhålls- och reparationsprocesser, förbättra säkerheten och hälsan för personalen och för att ge en interaktiv och engagerande utbildning och träning. Genom att använda AR-teknologi får fastighetsförvaltare och tekniker få en bättre överblick över fastigheter och tekniska system, vilket leder till effektivare och kostnadseffektivare förvaltning.

Tekniker kan använda EstateWorks AR för att skanna QR-koder eller taggar på utrustning eller strukturer och se en virtuell överläggning över verkligheten som visar instruktioner för hur man identifierar och åtgärdar problemet. EstateWorks AR kan också hjälpa tekniker att visualisera och få anvisningar om hur man genomför reparations- eller underhållsarbete. Till exempel kan teknikern se en överläggning över en byggnads tekniska system och identifiera vilka komponenter som behöver underhåll eller reparation.

Utöver att hjälpa tekniker att utföra sitt arbete kan EstateWorks AR också användas för utbildning och träning. Genom att använda AR-teknologi kan tekniker få en mer interaktiv och engagerande utbildning som ger dem en bättre förståelse för komplexa tekniska system.

EstateWorks AR kan också förbättra säkerheten och hälsan hos fastighetspersonal genom att ge dem åtkomst till säkerhetsprotokoll och hälsorelaterade anvisningar. Tekniker kan skanna en QR-kod eller tagg på en byggnad eller utrustning och se en överläggning över säkerhets- och hälsorelaterade instruktioner.

Sammanfattningsvis är EstateWorks AR en applikation för AR som är användbar inom fastighetsförvaltning för att optimera underhålls- och reparationsprocesser, förbättra säkerheten och hälsan för personalen och för att ge en mer interaktiv och engagerande utbildning och träning. EstateWorks AR kan hjälpa tekniker att snabbt och enkelt identifiera och åtgärda problem och kan ge fastighetsförvaltare och tekniker en bättre överblick över fastigheter och tekniska system, vilket kan leda till effektivare och kostnadseffektivare förvaltning.

EstateWorks One

EstateWorks One är en heltäckande molnplattform för fastighetsägare/förvaltare som erbjuder över 40 integrerade applikationer och verktyg för företagsadministration och produktivitet. Här är några fördelar med EstateWorks One.

  • Kostnadseffektiv: EstateWorks One erbjuder ett prisvärt paket som ger företag en mängd olika verktyg och applikationer som de annars skulle behöva betala för separat
  • Integrerad plattform: Med EstateWorks One kan företag hantera alla sina företagsbehov på en integrerad plattform, vilket gör det enklare att hantera företagsdata och skapa rapporter
  • Anpassningsbarhet: EstateWorks One är en anpassningsbar plattform som kan anpassas efter företagets specifika behov och krav
  • Ökad produktivitet: EstateWorks One erbjuder en mängd olika produktivitetsverktyg som hjälper företag att effektivisera sin dagliga verksamhet och öka produktiviteten
  • Mobilitet: EstateWorks One är en molnplattform, vilket gör det möjligt för företagsanvändare att arbeta från var som helst och när som helst
  • Kundsupport: EstateWorks One erbjuder utmärkt kundsupport med hjälp av deras omfattande supportdokumentation, community forum och live-support

Sammanfattningsvis erbjuder EstateWorks One en kostnadseffektiv, integrerad, anpassningsbar och mobil plattform för företag med många fördelar för att öka produktiviteten och underlätta verksamheten.

Be om en offert!