+46 8 751 06 30

Öppet 08.00-17.00

Borgarfjordsgatan 12, Kista

Besök oss gärna

Karriär

 

Att arbeta med och för Addima

Är du vår nästa medarbetare?

 

Söker du nya utmaningar och är generalist eller specialist? Vill du ha erfarna, meriterade och trevliga kollegor?

Vi söker löpande efter medarbetare med en akademisk examen och som delar våra värderingar och företagskultur. Vi rekryterar även nyutexaminerade civilingenjörer och civilekonomer till trainee-tjänster som ger en introduktion och handledning in i verksamheten.

Att vara konsult på Addima innebär att arbeta med kvalificerade uppdrag i mindre team. Arbetet sker i nära samarbete med och ofta hos våra uppdragsgivare.

Din nya arbetsgivare?

Vi vänder oss speciellt till dig som redan har ett konsultuppdrag men som söker en ny arbetsgivare.

Läs på om oss som företag och fundera på hur vår vision och företagskultur ser ut, vart vi är på väg, och hur det stämmer överens med din önskan och kunskap.

Fundera på vad du kan bidra och komplettera våra kompetensområden med, och hör av dig till oss för att diskutera våra möjligheter.

Mer om våra karriärsmöjligheter

Arbeta som associerad konsult
Det finns två vägar att arbeta tillsammans med Addima antingen som anställd eller som associerad konsult.

Som associerad konsult har du eget företag samtidigt som du agerar under vårt namn och med våra värderingar och arbetssätt. Vi förser dig med intressanta uppdrag och finns med som stöd under uppdragets gång.

  • Frihet och självständighet
  • Arbete genom eget bolag
  • Ingår i Addimas nätverk av anställda och associerade konsulter vilket ger tillgång till kompetens och erfarenhetsutbyte
  • Stöd inom affärsgenerering, kunskaps- och metodutveckling samt leveranser
Studenter
För dig som studerar på högskola eller universitet t. ex. till civilingenjör eller civilekonom finns möjlighet att skriva uppsatser samt exjobb hos oss och inom våra verksamhetsområden. Vi är intresserade av att få mer kunskap om allt som kan bidra till att förbättra vår egen verksamhet och skapa värde för våra medarbetare och uppdragsgivare i synnerhet.

En uppsats med praktisk förankring kan ge kunskap och ett nätverk som bidrar till en snabb start på karriären.

För dig som är sista-års-student finns det möjlighet till extraarbete under studietiden som exempelvis assistent och/eller analytiker i ett ”backoffice”. Att arbeta med uppgifter som är direkt relaterade till din studieinriktning bidrar till ökad insyn och förståelse för ditt kommande uppsatsämne/exjobb och karriärval.

 Efter avlagd examen kan du se fram emot en god chans till en framtida karriär inom konsultbranschen och förhoppningsvis även hos oss på Addima. Kontakta oss på (info@addima.se) för att diskutera lämpliga uppsatsämnen och arbetsformer.
Arbeta som anställd
Det finns två vägar att arbeta tillsammans med Addima antingen som anställd eller som associerad konsult.

Som anställd har du en enklare och tryggare tillvaro genom att vi tar hand om det praktiska kring din anställning.

  • Trygghet genom fast lön, pension, personalförsäkringar, friskvårdsbidrag, etc
  • Är delaktig fullt ut i företaget genom anställningen
  • Tillgång till coaching och Addimas karriärmodell
Bygg din karriär
Har du djupa kunskaper inom ett specialiserat område eller breda kunskaper inom flera områden? Det finns ingen generell väg till utveckling som passar alla, utan olika karriärvägar passar olika individer. Vi har en företagskultur som är öppen, dynamisk och lyssnande, och vi tror att kontinuerlig utveckling av våra medarbetare är avgörande för våra kunders och företagets framgång.

Tillsammans med din chef planerar du din framtida karriär hos oss genom att sätta individuella mål och genom att välja en karriärväg som får dig att utvecklas till din fulla potential och ambition.