+46 8 751 06 30

Öppet 08.00-17.00

Borgarfjordsgatan 12, Kista

Besök oss gärna

Är du vår nästa kund?

Stora företag

Inom detta segment arbetar vi med stora företag med behov av att skapa synergier i sin verksamhet för att uppnå ökad konkurrenskraft. Det handlar om att skapa samspelade arbetsflöden och hantering av den komplexitet som följer av företagets storlek.

Oftast är dessa företag långt drivna i sina arbetssätt och IT system och konsultbehoven är därför oftast mer av specilister med stor insikt i branschen och företagskulturen.

Små och medelstora företag

Små och medelstora företag verkar med begränsade resurser som är ett hinder för fortsatta tillväxt. Vi har därför ett eget segment som stödjer utvecklingen i små och medelstora företag.

Vi tillför den kompetens som tar det mer ostruktuerarade entreprenörsdrivna företaget till en nivå av mer ordning och struktur för att hantera den komplexitet som följer av ökad tillväxt och av att företaget expanderar.

Offentlig verksamhet

Offentlig sektor är en viktig del av det samhället med ansvar för samhällsviktiga funktioner på nationell, regional och lokal nivå. Sverige har en offentlig sektor i världsklass, något som vi ska vara stolta och glada över och något som vi har all anledning att fortsätta värna om.

Inom offentlig sektor sker förändringar som gör att många myndigheter, landsting och kommuner står inför stora utmaningar. Det rör sig om ökade krav på kundorientering, effektivisering och samverkan samt stora pensionsavgångar.

För att möta utmaningarna behövs genomtänkta och konkreta strategier som möter utvecklingen i samhället och medborgarnas förväntningar. Det ställer krav på nya sätt att tänka, på förmåga att se på sin verksamhet utifrån medborgarnas perspektiv snarare än utifrån den interna produktionen samt att myndigheter, landsting och kommuner hittar nya sätt att samverka över traditionella organisationsgränser.

Lås oss bli din framgångssaga