+46 8 751 06 30

Öppet 08.00-17.00

Borgarfjordsgatan 12, Kista

Besök oss gärna

Allmänna villkor avseende utbildningar

Bakgrund

Addima AB erbjuder kurser och workshops, online och i klassrum (fysisk utbildning), och andra tjänster kopplat till utbildning och kunskapsinventering. Kurser och tjänster avses primärt till företagskunder men privatpersoner erbjuds också köpa utbildning och andra tjänster. För aktuell information om Addima AB:s tillgängliga erbjudande se hemsidan www.addima.se

Om Addima AB

Kurser och tjänster tillhandahålls av Addima AB (”Addima”, ”Vi” eller ”Oss”) med organisationsnummer 5556889-8323

Immateriella rättigheter

Allt innehåll i kurserna är skyddat av svensk och internationell upphovsrättslag. All upphovsrätt och andra immateriella rättigheter i material eller innehåll som utgör en del av utbildningar och tjänster innehas eller har licensierats av Addima AB.

Addima AB ger dig en icke-exklusiv, ej överlåtbar och begränsad licens att använda sådana rättigheter endast för privat eller personligt bruk, ej för något kommersiellt ändamål.

Ändringar och uppdatering i kursprogram

Vi reserverar oss för eventuella ändringar av innehåll i kursprogram då alla våra kurser genomgår en kontinuerlig utveckling för att möta kunder och ändringar i lagstiftning mm.

Force Majure

Addima AB är inte ansvarigt för skada som beror av svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet och skall ej heller vara ansvarigt för skada i fall då kurs helt eller delvis måste inställas pga föreläsares sjukdom.

Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om Företaget självt är föremål för eller vidtar sådan konfliktåtgärd.

Integritetspolicy

Vi följer dataskyddsförordningen, GDPR, vid hantering av personuppgifter i samband med kursadministration och utskick. Läs vår dataskyddspolicy, klicka här

Betalningsvillkor

Köp faktureras vid inkommen beställning med trettio (30) dagars betalningsvillkor för utbildningar i lokal och för online-utbildningar med betal eller kreditkort.

Tillgång onlinekurser

Onlinekurser görs tillgängliga efter det att betalning har genomförts med betal eller kreditkort.

Bekräftelse utbildning i lokal

När vi mottagit din anmälan återkommer vi med en bokningsbekräftelse inom två (2) vardagar.

Kallelse utbildning i lokal

Senast en (1) vecka innan kursstart skickar vi ut en kallelse där du får information om kurslokal och detaljerade kurstider.

Inställd utbildning i lokal

Addima AB förbehåller sig rätten att ställa in kurser. Inställd kurs meddelas senast fem (5) dagar innan kursstart.

Ändringar i kursformat

Addima AB förbehåller sig rätten att löpande utveckla utbildningsformatet och innehållet i våra utbildningar.

Avgift

Priset för utbildningen inkluderar utbildningsinnehållet och eventuellt utbildningsmaterial för kursen. I vissa fall finns alternativ till kursupplägg som kan påverka prisbilden.

Vid förekommande fall anges det på sidan för respektive utbildning.

I de fall måltider ingår tillkommer kostnad för det.

Alla priser angivna är ex moms.

Avbokning/ångerrätt

För företagskunder är köpet av onlinekurser bindande i samband med beställning.

För privatkunder gäller rättigheter enligt distansavtalslagen rätt att returnera beställda varor utan att ange någon anledning inom fjorton (14) dagar från det att varan mottagits.

För att returen ska vara giltig skall produkten vara oanvänd och ingen inloggning i lärplattform skett.

För fysiska utbildningar gäller branschens standardregler för avbokning där femtio (50)% av kursavgiften debiteras vid avbokning 4-2 veckor före kursstart och hundra (100)% av kursavgiften samt kostnaden för måltider vid avbokning 2-0 veckor före kursstart.

För övriga tjänster gäller trettio (30) dagars avbokning. Vid avbokning senare än trettio (30) dagar debiteras hundra (100)% av avgiften.

Outnyttjad kursplats eller annan tjänst kan övertas av annan person.

Användning av lärplattform

Köpt licens med unikt användarnamn och lösenord får endast tilldelas och användas av en enskild individ. Användarnamn och lösenord är konfidentiellt och får inte delges till tredje part.

Addima AB äger rätt att när som helst göra licensen otillgänglig för din profil om misstanke om missbruk av obehörig person ges.

Tillgänglighetstid onlinekurs

Du har tillgång till köpt onlineutbildning under tre (3) månader från köptillfället. Tillgången till utbildningen kan förlängas med tre (3) månader åt gången mot en förnyad avgift. Avvikande tillgänglighetstider kan förekomma för vissa produkter eller genom avtal med kundföretag. I förekommande fall framgår det för respektive utbildning.

Tentamen / omprov

I de kurser med skriftlig tentamen ingår en tentamens-skrivning i kursavgiften. I de fall omprov behöver ske så utgår en avgift på 750 kronor per om-tentamen.

Företaget erbjuder en (1) omtentamen per kurs. Vid behov av ytterligare omtentamen erbjuds individuell prövning enligt offert.

Nöjd-kund-garanti – onlineutbildningar

Vår ambition är att erbjuda utbildningar som håller högsta klass. Därför har du som kund en nöjd-kund-garanti på våra onlinekurser. Om du av någon anledning inte är nöjd med kursen, hör av dig till oss inom fem (5) kalenderdagar så ger vi dig en kreditering av kursavgiften. Nöjd kund garantin gäller för icke avslutade kurser, dvs kurser där kunskapsprov ej har genomförts.