Hur du alltid kommer i mål med dina projekt

Hur du alltid kommer i mål med dina projekt

Projekt Hur du alltid kommer i mål! Att använda en beprövad metod, sätta tydliga mål och en realistisk budget, skapa och disciplinerat följa en kommunikationsplan och ha ledningens stöd i ryggen är framgångsfaktorer för projekt. Förutsatt att du vill komma i mål på...
Leverantörsutveckling

Leverantörsutveckling

Stärk Ert företags konkurrenskraft genom målmedveten leverantörsutveckling! Att arbeta med leverantörsutveckling är precis som det låter: Arbeta med och utveckla sina leverantörer. Om vi beslutat oss för att inte göra allting själva utan istället valt att arbeta med...
Spendanalys

Spendanalys

Spendanalys – helhetssyn på inköpskostnader och leverantörsrelationer Få verksamheter har kontroll över sina utgifter för inköp av varor och tjänster trots att detta ofta kan utgör mer än hälften av företagets totala kostnader. Lösningen är att använda en...
Krajlic-matrisen och portföljanalys

Krajlic-matrisen och portföljanalys

Kraljic-matrisen och portföljanalys Inom inköp delar man in leverantörsbasen i olika leverantörskategorier eller ”inköpsfamiljer”. Syftet är att kunna hantera leverantörer med likartad påverkan på verksamheten, marknadsförutsättningar eller egenskaper som en samlad...
Kategoristyrning

Kategoristyrning

Kategoristyrning Kategoristyrning handlar om att för en specifik inköpskategori välja en optimal leverantörsportfölj som förvaltas så att besparingspotentialer och mervärden kan realiseras. En inköpskategori är en grupp varor och/eller tjänster som kan köpas från...
Service Level Agreement (SLA)

Service Level Agreement (SLA)

7 enkla steg hur du skapar ett SLA för förbättrad service Så här förbättrar du kundtillfredsställelsen! Kanske har du funderat på hur du på ett enkelt sätt kan förbättra kundtillfredsställelsen på de tjänster du tillhandahåller åt dina kunder? Svaret är enkelt, du...