+46 8 751 06 30

Öppet 08.00-17.00

Borgarfjordsgatan 12, Kista

Besök oss gärna

Nyligen lanserades den åttonde versionen av Zoho Projects, med ett fokus på att minska inlärningskurvan och förbättra användarvänligheten. Det är ett steg för att hjälpa nya användare komma igång snabbare och ge befintliga användare ett mer intuitivt och effektivt gränssnitt.

 

Zoho Projects 8.0 innebär en betydande förbättring med fokus på att göra användarupplevelsen mer intuitiv och användarvänlig. Genom att introducera funktioner som ökar effektiviteten, såsom tangentbordsnavigering, direktåtkomst till Gantt-diagram och anpassningsmöjligheter, strävar den nya versionen efter att underlätta projektplanering och hantering.

Förbättrad användarupplevelse

Nu kan hela projekt skapas enbart med tangentbordet. Listvyer som projekt, milstolpar, uppgifter och problem, tillsammans med deras detaljsidor, är alla navigerbara genom tangentbordet. Det är möjligt att snabbt navigera genom rader och kolumner i ett blad med hjälp av piltangenterna.

Projektinformation kan läggas till eller redigeras utan att gå in på varje detaljsida. Dessutom är det möjligt att organisera projekt mer effektivt genom att flytta deluppgifter mellan uppgifter och uppgifter mellan uppgiftslistor och milstolpar.

 

Enklare åtkomst till Gantt-diagram

Gantt-diagrammen kan nu nås direkt i bladvisningen istället för att behöva navigera till rapporter. Dessutom kan arbetsobjekt massuppdateras direkt från Gantt-diagrammen.

Oavsett om det handlar om att hantera mindre projekt som pågår under några veckor eller större projekt som sträcker sig över flera år kan Zoho Projects vara till hjälp. Användare kan se sina Gantt-diagram i dagar, veckor, månader eller år beroende på projektets tidsram.

 

Anpassningar för unika behov

Anpassade fält kan nu skapas direkt från bladvisningen för att passa unika projektbehov. Detta kan göras genom att använda anpassningsikonen som finns placerad längst upp till höger på skärmen.

Förutom detta finns det tillgång till över 20 branschspecifika projektmallar för att underlätta planering och snabbare start. Oavsett om det är inom byggsektorn eller marknadsföring finns det färdiga mallar att använda.

 

 

Automatisering för effektivitet

Precis som anpassade fält har automatiseringen också integrerats i bladvisningen. Detta innebär att det inte längre krävs att navigera till inställningar för att skapa arbetsflödesregler för projekt, uppgifter eller problem.

 

Kontextuella förbättringar i gränssnittet

Funktionen för Inline-redigering har också lagts till Kanban-tavlorna. Detta gör det möjligt att göra ändringar i projektinformation, massuppdatera arbetsobjekt samt lägga till kommentarer och bilagor direkt från tavlan.

Genom att högerklicka på olika moduler som bladvisningen, Gantt eller Kanban öppnas en kontextmeny. Här finns snabbåtgärder tillgängliga, exempelvis färghjulet för en uppgift på Gantt-diagrammet eller kloningsfunktionen för uppgifter på Kanban-tavlan.

 

 

Enhetlig användarupplevelse över plattformar

Med bladvisningen tillagd på mobila enheter får användare nu en enhetlig upplevelse över olika plattformar. Detta inkluderar även förbättringar i timesheet-visningen, aktivering av projektöversikter och team för mobila enheter samt tillägg av kalendermodulen för Android.

Det finns flera andra förbättringar som har integrerats för att passa in med temat för bekant användning och bekvämlighet. Ett exempel är att projektinformationssidan nu finns tillgänglig både på webben och i mobilappen, likt de redan befintliga detaljsidorna för uppgifter och problem.

Sammanfattning

Denna senaste version av Zoho Projects strävar verkligen efter att göra det möjligt för både nya och befintliga användare att ta del av en smidigare och mer tillgänglig arbetsmiljö. Genom att minimera inlärningskurvan och maximera användarvänligheten vill Zoho Projects 8.0 säkerställa att projekthantering blir mer effektiv än någonsin tidigare.

En av de mest imponerande aspekterna är införandet av ett anpassningsbart arbetsblad som ger användarna flexibilitet att organisera och redigera projektinformation på ett lättillgängligt sätt. Genom att erbjuda en intuitiv användarupplevelse, möjliggör Zoho Projects 8.0 en sömlös navigering mellan olika projekt- och arbetsuppgifter.

Det som verkligen sticker ut är den kraftfulla användarupplevelsen som tillhandahålls genom tangentbordsnavigering. Att kunna skapa och redigera projekt med hjälp av enklare knappkommandon gör att arbetsflödet blir betydligt smidigare och mer effektivt. Detta är en ovärderlig tilläggning för dem som föredrar att arbeta med tangentbordet som sitt huvudsakliga verktyg.

Tillägget av Gantt-diagram direkt i arbetsbladet är också en banbrytande funktion. Att kunna överblicka projektets tidsplan och utföra bulkuppdateringar på ett och samma ställe kommer att spara användarens tid och öka effektiviteten i projektledningen.

Inte nog med det, användarna kan nu anpassa sina projekt ytterligare med möjligheten att skapa anpassade fält direkt från arbetsbladet. Detta ger en fantastisk flexibilitet och anpassningsbarhet som passar alla typer av projekt och affärsbehov.

Sammanfattningsvis visar Zoho Projects 8.0 en tydlig och ambitiös strävan mot att förenkla projekthantering, och det är spännande att se hur dessa nyheter kommer att förändra och förbättra användarnas arbetsflöden.

Hjälp att komma vidare

Om du behöver professionell hjälp. Kontakta oss gärna för att få information om hur du kan förbättra dina projekt med hjälp av Zoho Projects!