+46 8 751 06 30

Öppet 08.00-17.00

Borgarfjordsgatan 12, Kista

Besök oss gärna

RACI modellen för framgångsrika projekt

RACI modellen för framgångsrika projekt

RACI modellen kan enkelt beskrivas som ett verktyg för att identifiera och fördela roller och ansvar i projekt. RACI är en förkortning för Responsible, Accountable, Consulted och Informed. Flertalet studier har påvisat att en tydlig fördelning av roller och ansvar...