+46 8 751 06 30

Öppet 08.00-17.00

Borgarfjordsgatan 12, Kista

Besök oss gärna

Leveransvillkor, vad är incoterms?

Leveransvillkor, vad är incoterms?

När en kund köper en vara måste varan transporteras mellan säljaren och köparen. Vid försäljning av varor är det därför viktigt att båda parter är överens om vad som ska gälla avseende transporten och vem som bär ansvaret för kostnaderna och riskerna som uppstår i...
Leverantörsutveckling

Leverantörsutveckling

Stärk Ert företags konkurrenskraft genom målmedveten leverantörsutveckling! Att arbeta med leverantörsutveckling är precis som det låter: Arbeta med och utveckla sina leverantörer. Om vi beslutat oss för att inte göra allting själva utan istället valt att arbeta med...
Spendanalys

Spendanalys

Spendanalys – helhetssyn på inköpskostnader och leverantörsrelationer Få verksamheter har kontroll över sina utgifter för inköp av varor och tjänster trots att detta ofta kan utgör mer än hälften av företagets totala kostnader. Lösningen är att använda en...
Kraljic-matrisen och portföljanalys

Kraljic-matrisen och portföljanalys

Kraljic-matrisen och portföljanalys Inom inköp delar man in leverantörsbasen i olika leverantörskategorier eller ”inköpsfamiljer”. Syftet är att kunna hantera leverantörer med likartad påverkan på verksamheten, marknadsförutsättningar eller egenskaper som en samlad...
Kategoristyrning

Kategoristyrning

Optimal leverantörsportfölj Kategoristyrning handlar om att för en specifik inköpskategori välja en optimal leverantörsportfölj som förvaltas så att besparingspotentialer och mervärden kan realiseras. En inköpskategori är en grupp varor och/eller tjänster som kan...