+46 8 751 06 30

Öppet 08.00-17.00

Borgarfjordsgatan 12, Kista

Besök oss gärna

Optimal leverantörsportfölj

Kategoristyrning handlar om att för en specifik inköpskategori välja en optimal leverantörsportfölj som förvaltas så att besparingspotentialer och mervärden kan realiseras. En inköpskategori är en grupp varor och/eller tjänster som kan köpas från samma leverantörsmarknad och enligt samma grundstrategi som Krajlic matrisen definierar.

För varje delkategori inom de fyra grundfälten utarbetas en strategisk kategoriplan i vilket det prioriteras vilka leverantörsval och andra förbättringsprojekt som ska drivas för att optimera kategorin i sig mot de övergripande inköpsstrategierna inom Krajlic matrisen.

Byggstenar i kategoristyrningen

  • Tydlig beskrivning av kategorin och dess betydelse för slutprodukten
  • Total spend inom kategorin och nedbrutet per leverantör
  • Leverantörsklassning
  • SWOT analys, per leverantör inom kategorin
  • Nu och börlägesbeskrivning för kategorin och leverantörerna inom den
  • Strategisk plan med prioriterade aktiviteter
  • Arbetsprocess, regelbundna tvärfunktionella arbets- och beslutsmöten
  • Uppföljning och rapportering