Optimal leverantörsportfölj

Kategoristyrning handlar om att för en specifik inköpskategori välja en optimal leverantörsportfölj som förvaltas så att besparingspotentialer och mervärden kan realiseras. En inköpskategori är en grupp varor och/eller tjänster som kan köpas från samma leverantörsmarknad och enligt samma grundstrategi som Krajlic matrisen definierar.

För varje delkategori inom de fyra grundfälten utarbetas en strategisk kategoriplan i vilket det prioriteras vilka leverantörsval och andra förbättringsprojekt som ska drivas för att optimera kategorin i sig mot de övergripande inköpsstrategierna inom Krajlic matrisen.

Byggstenar i kategoristyrningen

  • Tydlig beskrivning av kategorin och dess betydelse för slutprodukten
  • Total spend inom kategorin och nedbrutet per leverantör
  • Leverantörsklassning
  • SWOT analys, per leverantör inom kategorin
  • Nu och börlägesbeskrivning för kategorin och leverantörerna inom den
  • Strategisk plan med prioriterade aktiviteter
  • Arbetsprocess, regelbundna tvärfunktionella arbets- och beslutsmöten
  • Uppföljning och rapportering