+46 8 751 06 30

Öppet 08.00-17.00

Borgarfjordsgatan 12, Kista

Besök oss gärna

Kraljic-matrisen och portföljanalys

Inom inköp delar man in leverantörsbasen i olika leverantörskategorier eller ”inköpsfamiljer”. Syftet är att kunna hantera leverantörer med likartad påverkan på verksamheten, marknadsförutsättningar eller egenskaper som en samlad kategori.

För att påbörja indelningen i kategorier används ofta Kraljic matrisen som en utgångspunkt för det fortsatta arbetet.

De grundläggande faktorerna i Kraljics matris är de två huvud begreppen ”finansiell betydelse” och ”försörjningsrisk”. Modellen består av fyra fält som företagets produkter och leverantörer delas upp inom.

Flaskhalsleverantörer

Dessa leverantörer tillför produkter som endast kan köpas från en leverantör eller att deras leverans är opålitlig och som har relativ liten effekt på på det finansiella resultatet.

Strategi: Volymsäkringsavtal, leverantörsstyrda lager (VMI), hålla extra lager samt söka och utveckla alternativ

Hävstångsleverantörer

Dessa leverantörer tillför produkter som repressenterar en hög andel av köparens vinst och där det finns många tillgängliga leverantörer på marknaden. Det är lätt att byta leverantör och produktkvaliteten är stadardiserad.

Strategi: Konkurrensutsättning

Icke strategiska leverantörer

Dessa leverantörer tillför okritiska produkter som är lätta att köpa in och som också har en relativt liten effekt på det finansiella resultatet och där produktkvaliteten är stadardiserad.

Strategi: Minska tid och pengar som spenderas på dessa produkter genom produktstandisering och effektiv orderhantering genom leverantörskonsolidering.

Strategiska leverantörer

Dessa leverantörer tillför kritiska produkter som är avgörande för slutprodukten. De karaktiseras av hög tillförselrisk orsakad av begränsad tillgång eller osäker leverans och där effekten är stor på det finasiella resultatet.

Strategi: Samarbeten, allianser och nära relationer, tidig leverantörsmedverkan.