+46 8 751 06 30

Öppet 08.00-17.00

Borgarfjordsgatan 12, Kista

Besök oss gärna

När en kund köper en vara måste varan transporteras mellan säljaren och köparen. Vid försäljning av varor är det därför viktigt att båda parter är överens om vad som ska gälla avseende transporten och vem som bär ansvaret för kostnaderna och riskerna som uppstår i samband med att varorna transporteras. Av den anledning är det viktigt att tillämpa en lämplig leveransregel, dessa regler framgår av de allmänna leveransvillkoren. Läs fördjupning.

Incoterms

De vanligaste leveransreglerna i internationell handel kallas för Incoterms. Incoterms som är en förkortning av “International Commercial Terms” består av internationellt erkända regler som beskriver vem som bär ansvaret för varan vid transport samt under vilken tidsaspekt. Incoterms är ett regelverk som publiceras och skyddas av Internationella handelskammaren (ICC). Regelverket används huvudsakligen i samband med kommersiella transaktioner och internationella avtal.

Incoterms kan även beskrivas som en uppsättning regler som tydliggör fördelning av kostnader och ansvar för en leverans mellan en köpare och säljare. Genom att hänvisa till dessa regler kan säljare och köpare undvika onödiga missförstånd. Leveransvillkoret bestämmer vem som ska betala för transport och försäkring av varor samt när risken för varorna övergår från säljaren till köparen. Vidare framgår det till vilken plats transporten ska ske och om lastning och lossning ingår. I leveransvillkoret framgår även information om reklamationsfrister, preskriptionstider och begränsningsbelopp (if, 2018).

Undvik missförstånd

Genom att tillämpa Incoterms vid internationell handel kan du avsevärt minska risken för missförstånd, vilket annars kan leda till framtida handelstvister eller juridiska tvister (Internationella handelskammaren, 2018).

Använd aktuell version

Den senaste versionen av Incoterms som reviderades av Internationella Handelskammaren (ICC) uppdaterades år 2010 och har varit aktuell sedan den 1 januari 2011. Läs fördjupning.

Incoterms 2010

Incoterms 2010 är den uppdaterade versionen av Incoterms. Till följd av den snabba expansionen av världshandeln har leveranspraxis och trender granskats och Incoterms 2010 utvecklats för att bättre matcha de nya behoven och förutsättningar. Beslutet gällande uppdateringen av Incoterms grundar sig huvudsakligen på att det fanns ett behov av förbättrad lastsäkerhet samt att nya trender inom global transport växte fram. Läs fördjupning.

Kan jag fortfarande använda Incoterms 2000?

Enligt International Chamber of Commerce (ICC) är alla kontrakt som gjordes i enlighet med Incoterms 2000 fortfarande giltiga även efter 2011. ICC rekommenderar att man använder Incoterms 2010 från och med januari 2011, dock kan parter i ett försäljningskontrakt komma överens om att använda andra versioner av Incoterms även efter 2011.

Det är emellertid viktigt att tydligt ange den valda versionen av Incoterms som används (dvs. Incoterms 2010, Incoterms 2000 eller någon tidigare version). Läs fördjupning.

Incoterms idag

Incoterms 2010 som är den senaste reviderade och uppdaterade versionen av leveransvillkor består förnärvarande av 11 regler. Dessa anger vad som gäller mellan en köpare och säljare med hänsyn till kostnader, risker och åtaganden beträffande transporten. Incoterms förtydligar ansvar och skyldigheter som gäller mellan köparen och säljaren, detta innefattar dock inte transportören.

Nedan presenteras de 11 leveransvillkoren som utgör Incoterms 2010. Dessa sju regler gäller för alla transportsätt:

 1. EXW (Ex Works)- Från fabrik
 2. FCA (Free Carrier)- Fritt fraktföraren
 3. CPT (Carriage Paid to)- Fraktfritt
 4. CIP (Carriage and Insurance Paid To)- Fraktfritt inklusive försäkring
 5. DAT (Delivered At Terminal)- Levererat angiven terminal
 6. DAP (Delivered At Place)- Levererat angiven plats
 7. DDP (Delivered Duty Paid)- Levererat förtullat

Dessa fyra regler kan enbart användas i samband med sjöfrakt:

 1. FAS (Free Alongside Ship)- Fritt vid fartygets sida
 2. FOB (Free On Board)- Fritt ombord
 3. CFR (Cost and Freight)- Kostnad och frakt
 4. CIF (Cost, Insurance and Freight)- Kostnad, försäkring och frakt

Källor:

SCB

Stockholms handelskammare