+46 8 751 06 30

Öppet 08.00-17.00

Borgarfjordsgatan 12, Kista

Besök oss gärna

Spendanalys – helhetssyn på inköpskostnader och leverantörsrelationer

Få verksamheter har kontroll över sina utgifter för inköp av varor och tjänster trots att detta ofta kan utgör mer än hälften av företagets totala kostnader. Lösningen är att använda en spendanalys som förenklat kan beskrivas som ett utdrag ur leverantörsreskontran.

Vem har nytta spendanalyser?

Spendanalys är ett kraftfull verktyg för inköpare som behöver leta och driva besparingsinitiativ samt CEO, CFO och CPO som behöver underlag för att driva den strategiska inriktningen av företaget.

Exempel på möjligheter med spendanalys

 • Hitta besparingar. Spendanalysen ger dig insikt över dina inköpskostnader och kan hjälpa dig att identifiera besparingar som du inte visste fanns
 • Processförbättringar. Den ger ett underlag för hur inköpsprocesser kan förbättras. T ex införandet av ett eProcurement-system eller konsoliderade fakturabetalningar för enskilda leverantörer
 • Minska mängden ”vilda fakturor”. Möjlighet att hitta eventuella avtals/inköpsordelösa leverantörer
 • Bättre förhandlingsunderlag. När det blir dags att förhandla fram ett nytt avtal med en leverantör, så ger spendanalysen dig information om dina utgifter för just den leverantören
 • Riskminimering. För mycket inköp spenderat på en leverantör kan skapa risk på två sätt. Du är för beroende av en viss leverantör, leverantören är för beroende av dig
 • Gemensamma inköp. Att snabbt kunna identifiera de gemensamma leverantörer, kategorier och möjligheter att samarbeta mellan enheter inom företaget kan ge stora besparingsmöjligheter
 • Konsolidera utgifterna. Och om målet eller direktivet är att konsolidera inköpen hos olika leverantörer, måste du veta var du befinner dig idag för att kunna avgöra vad det målet ska vara och kunna mäta framstegen mot målet
 • Köpa lokalt och minska miljöbelastningen. Om spendanalysen innehåller geografisk information som gör att du kan förstå hur mycket du spenderar lokalt/globalt kan du vidta åtgärder för att minska transportkostnader och nå miljömål
 • Efterlevnad av avtalsvillkor. Om spendanalysen innehåller betalningsmönster kommer du att kunna spåra om inköpen sker enligt betalningsvillkoren eller inte
 • Benchmarking. Det ger en möjlighet att jämföra din organisations inköpskostnader mot andra organisationer av liknande slag och ger dig en god möjlighet till benchmarking
 • Kvantifiera besparingar. Från en baslinje kan du räkna ut de besparingar du har levererat till din organisation