+46 8 751 06 30

Öppet 08.00-17.00

Borgarfjordsgatan 12, Kista

Besök oss gärna

Förståelse för DC Migration med Zoho

Att hantera och skydda din data är avgörande för varje företag och för dig som använder Zoho finns en lösning att genomföra en flytt till ett annat datacenter (DC migration). Här är en översikt av vad det innebär och hur du kan dra nytta av det.

Vad är DC-migrering?

DC-migrering handlar om att flytta dina data från ett Zoho-datacenter till ett annat. Zoho har flera datacenter runt om i världen, och dina data lagras i ett datacenter baserat på din geografiska plats eller organisationens placering. Ibland kan du behöva flytta dina data till ett annat datacenter på grund av förändringar i företaget, nya dataskyddslagar eller andra skäl.

Vem kan begära DC-migrering?

 • Administratörer: Kan begära migrering av sitt kontos data och data relaterade till Zoho-appar där de är administratörer
 • Superuser: Kan begära migrering av alla användares data inom organisationen och data för appar där de är administratörer (vanligast)
 • Organisationsanvändare: Kan inte själva begära migrering

Så här begär du en DC-migrering

För att starta en DC-migrering skickar du e-post till migrations@zohoaccounts.com med dina specifika krav. Zoho kommer sedan att:

 1. Samla in nödvändiga detaljer från dig.
 2. Analysera möjligheten och begränsningarna för migreringen.
 3. Kommunicera med dig om eventuella appar som inte stöder migrering.
 4. Få ditt godkännande innan migreringen påbörjas.

Mall för e-post

Så här kan du formulera ditt mejl.

Subject: Request for Migration of Zoho One Account from US DC to EU DC to Comply with GDPR

Dear Zoho Migration Team,

I am writing to request the migration of our Zoho One account from the US Data Center (DC) to the EU Data Center. This migration is necessary for us to ensure compliance with the General Data Protection Regulation (GDPR).

Our company, [Your Company], operates within EU, and it is crucial for us to align with the GDPR requirements to protect the privacy and data security of our clients and partners. Migrating our data to the EU Data Center will help us maintain the highest standards of data protection and privacy.

Below are the details of our Zoho One account:

 • Company Name: [Your Company]
 • Account Administrator: [Your Name]
 • Email Address: [Your Email Address]
 • Zoho One Account ID: [Your Account ID]

We would appreciate it if you could provide us with the necessary steps and an estimated timeline for this migration process. If there are any forms or additional information required from our side, please let us know, and we will provide them promptly.

Thank you for your understanding and assistance. We look forward to your swift response and the successful migration of our account.

Best regards,
[Your Name]

Migrationsprocess för datacenter

A. Efter mottagande av din migrationsförfrågan kommer Zoho´s migrationsteam att:

 1. Samla in de nödvändiga detaljerna från dig (såsom de appar du använder, de prenumerationer du har, och så vidare)
 2. Analysera de insamlade detaljerna och kraven, och sedan kommunicera med dig angående migrationsmöjligheterna och eventuella begränsningar. (Observera: Vissa Zoho-appar stödjer för närvarande inte migration, och detta kommer att meddelas i detta skede)
 3. Få en bekräftelse från dig för att fortsätta med migrationen
 4. Initiera migrationen efter bekräftelse

Observera: Vissa Zoho-appar stödjer för närvarande inte migration. Men om en app som inte stöds har möjlighet att exportera data manuellt, kan du exportera den nödvändiga datan från den appen innan migrationen. Alla sådana detaljer kommer att meddelas av Zoho´s migrationsteam.

När migrationen har påbörjats bör du inte använda dina appar och ingen ny data bör läggas till. Om någon ny data läggs till, kommer den inte att migreras. Du kommer endast att kunna migrera den till ett nytt konto om appen (till vilken du har lagt till ny data) har möjlighet att manuellt exportera data.

B. Efter att migrationen har påbörjats:

 1. All data som är kopplad till ditt konto och de appar du använder kommer att exporteras från ditt nuvarande datacenter och sedan importeras till ett nytt konto i det önskade datacentret.
 2. Efter importen kommer vi att be dig kontrollera om all nödvändig data har importerats till kontot som skapades i det nya datacentret
 3. När Zoho har fått bekräftelse på att all data har importerats, kommer de att slutföra migrationsprocessen. Observera att om bekräftelse inte mottas från din sida efter vår uppföljning (dvs. två veckor efter migrationen), kommer Zoho att återställa migrationsändringarna

C: Efter migreringen

Efter migreringen kommer ditt gamla konto att avaktiveras och slutligen raderas efter 14 dagar, om ingen ytterligare åtgärd behövs. Under denna period kan du begära åtkomst till ditt gamla konto för att exportera eventuell saknad data.

På denna länk finns mer information.

Betalningsförändringar

Efter migreringen måste du använda den valuta som gäller för det nya datacenterområdet, vilket kan påverka priset på dina prenumerationer beroende på regionens beskattning.

Genom att förstå och följa dessa steg kan du säkerställa att dina data hanteras effektivt och säkert vid en DC-migrering med Zoho.

Hjälp att komma vidare

Behöver du professionell hjälp med att byta datacenter för Zoho? Addima finns här för dig. Kontakta oss gärna för att få vägledning hur du kommer vidare!