+46 8 751 06 30

Öppet 08.00-17.00

Borgarfjordsgatan 12, Kista

Besök oss gärna

Anställd eller associerad konsult

Det finns två vägar att arbeta tillsammans med Addima antingen som anställd eller som associerad konsult.

Som anställd har du en enklare och tryggare tillvaro genom att vi tar hand om det praktiska kring din anställning.

Som associerad konsult har du eget företag samtidigt som du agerar under vårt namn och med våra värderingar och arbetssätt. Vi förser dig med intressanta uppdrag och finns med som stöd under uppdragets gång.

Oavsett om du är anställd eller associerad konsult gör vi vårt yttersta för att uppfylla dina önskemål om utvecklande och spännande uppdrag.

Anställd

  • Trygghet genom fast lön, pension, personalförsäkringar, friskvårdsbidrag, etc
  • Är delaktig fullt ut i företaget genom anställningen
  • Tillgång till coaching och Addimas karriärmodell

Associerad konsult

  • Frihet och självständighet
  • Arbete genom eget bolag
  • Ingår i Addimas nätverk av anställda och associerade konsulter vilket ger tillgång till kompetens och erfarenhetsutbyte
  • Stöd inom affärsgenerering, kunskaps- och metodutveckling samt leveranser