+46 8 751 06 30

Öppet 08.00-17.00

Borgarfjordsgatan 12, Kista

Besök oss gärna

Om oss

 

Vi är ett svenskt konsult- och utbildningsföretag

Vision

Vår vision är att ge de i särklass bästa konsulttjänsterna inom strategiskt utvalda kompetensområden, geografier och kundsegment. Vi gör inte allt för alla utan är en nischaktör på den svenska konsultmarknaden.

Mångfald

Våra konsulter är i olika åldrar, med olika erfarenheter och olika specialistkompetenser och vi delar gärna med oss av vår kompetens och erfarenhet för att skapa lönsamma och uppskattade företag.

Utmanande

Vi utgår alltid ifrån våra uppdragsgivares grundläggande behov och är både lyhörda och utmanande i uppdraget. Så tveka inte att kontakta oss!

[add-i-m-a]

Addima står för – Add Insights Movement & Achievements, vilket är synonymt med vad vi erbjuder våra uppdragsgivare.

Addima är en konsultbyrå som förstärker och kompletterar våra uppdragsgivares organisation med unika specialistkunskaper.

Våra styrkor

 

Långsiktiga samarbeten som gör skillnad

Att skapa värden för våra uppdragsgivare dess kunder och ägare är vår grundläggande drivkraft. Om vi gör skillnad får vi förhoppningsvis ett långvarigt samarbete och en god referens till en ny uppdragsgivare.

Enkel uppdragshantering och ramavtal

Vi är partner med de större konsultmäklarna i Sverige (eWork, Workforce Logiq, Keyman etc) och ingår därmed i ramavtalen hos de flesta större bolagen. Vi är också underkonsult och partner till ÅF. Detta möjliggör effektiv uppdragshantering och enligt gällande inköpspolicys.

Kunskapsförmedling

Pedagogisk förmåga är naturligtvis avgörande eftersom vi lägger stor vikt vid kunskapsförmedling. Vi utformar och genomför skräddarsydda utbildningar för våra uppdragsgivare.

Omfattande erfarenhetsbas

Vi har stor erfarenhet av vad som fungerar i verkligheten inom olika branscher och verksamheter. Detta utgör kärnan i vår kunskaps- och erfarenhetsbank.

Från strategi till genomförande

Vi har både förståelse och förmåga att skapa en fungerande helhet – hela vägen från strategi till genomförandet.

Hög kvalitet från början till slut

Vi har ett eget kvalitetsledningssystem baserat på ISO 9001:2008 vilket betyder att vi kontinuerligt arbetar med att höja kvalitén i samtliga strategiska och utförande processer.

Addima genom tiderna

 • 2012
  Företaget grundas vårvintern 2012.
 • 2013
  Under våren får byrån förnyade uppdrag. Sommaren 2013 flyttas kontoret till Täby, Stockholm och under hösten lanseras ett internt kvalitetsledningssystem baserat på ISO 9001:2008. Ett samarbete med Indien-baserade Zoho inledds avseende molnlösningar.
 • 2014
  Verksamheten formeras i två stycken affärsområden, telekom och cross markets samt fyra kompetensområden, produkt- och tjänsteförsörjning, inköp- och 3:e parts produkter, projekt-och programledning, verksamhetsutveckling. Den första kundnöjdhetsmätning genomförs och med högsta betyg. Företaget får nya engagemang både inom telekom och cross markets. Strategiska samarbeten inleds både avseende affärsgenerering och leverans. Den första internrevisionen genomförs enligt ISO 9001:2008. Under senare delen av kvartal två övergår företaget från en etableringsfas till en tillväxtfas och sommaren 2014 flyttas kontoret till ny adress och större kontor i Täby, Stockholm.
 • 2015
  Under början av året lanseras ett nytt tjänsteområde – utbildning samt en egen jobbportal. Verksamheten organiseras om i två nya affärsområde, stora företag, små och medelstora företag. Ett systematiskt arbetsmiljösystem enligt OHSAS 1800 implementeras. Ett samarbete påbörjas med Åf. Under hösten vinner företaget nya och förnyade kontrakt. En ny besöksadress i Kista och i nybyggda nodhuset invigs strax innan årets slut.
 • 2016
  UC tilldelar Addima certifikat för god kreditvärdightet, riskklass 4. Lanserar en uppdaterad jobbportal Företagssidor på Facebook och Pinterest. Första kunden inom offentlig verksamhet. Samarbetet med SB Cert fördjupas med uppdrag för externa ISO revisioner. Samarbete med Boston-baserade bpm'online inledds avseende molnlösningar. Medverkan på TRR´s jobbmässa Ett samarbetsavtal med Semcon tecknas. Inleder samarbetsavtal med UC angående tjänsten UC direkt.
 • 2017
  Anslutning till Kista Entrepreneurs Network. Nya framgångar inom kundsegmentet - offentlig verksamhet.
 • 2018
  I samband med nya EU förordningen GDPR så implementeras ett internt arbetssätt enligt ISO27001. Ett samarbete med NextBuy inledds avseende digitala lösningar för inköpsarbete. Företaget expandera geografiskt med den första kunden i Göteborgsregionen. Företagets hemsida utnämns av en av Sveriges främsta webb-byråer -Ready Digital som viktig kundreferens i sin marknadsföring.
 • 2019
  Verksamheten formeras i tre stycken nya affärsområden: Consulting, Skills och Digital samt tre stycken kärnkompetenser: Business Transformation, Operations Management och Procurement Management. Fortsatta framgångar inom kundsegmentet - offentlig verksamhet. Ett samarbetsavtal med Affärshögskolan i Västerås tecknas. Företaget utnämns som Authorized Partner till Zoho.
 • 2020
  Året överskuggas av Coronapandemin. Samförståndsavtal (Memorandum of Understanding) mellan Addima AB och Göteborgsbaserade Abfo AB med syftet att forma en strategisk allians inom digitala lösningar (Zoho). Nya affärsframgångar i Linköping och Göteborg. Företaget når högsta kreditvärdighet hos UC, UC GULD (Riskklass 5).
 • 2021
  Året fortsätter att överskuggas av Coronapandemin. UC tilldelar oss sitt Nordiska tillväxtcertifikat, en utmärkelse där endast 5% av Sveriges företag kvalificerar sig för. Certifikatet baseras på föregående års bokslut där lönsamhet, soliditet, tillväxt och antal anställda är några av kriterierna som analyseras. Fortsatta framgångar inom kundsegmentet - offentlig verksamhet samt affärsområdet digitala lösningar med en handfull nya kunder och uppdrag under året.
 • 2022
  Även detta året överskuggas av Coronapandemin. Detta till trots fortsatter våra framgångar inom affärsområdet digitala lösningar. Vi firar även 10 årsjubeleum sedan starten 2012.

Vår affärsidé

Addima är en konsultbyrå som förstärker och kompletterar våra uppdragsgivares organisation med unika specialistkunskaper.

Vi bidrar till framgång för våra uppdragsgivare genom att vara Sveriges ledande konsultföretag inom utvalda specialistområden och kundsegment.

Att arbeta med oss skall vara en berikande och stimulerande upplevelse för våra uppdragsgivare där vi tillsammans utvecklar relationen.

Vi anpassar regelbundet våra erbjudanden efter våra uppdragsgivares behov och fokuserar på att ligga utvecklingens framkant för att ta del av de senaste rönen inom våra verksamhetsområden. På så sätt bidrar vi till att stärka våra uppdragsgivares konkurrenskraft genom ett slagkraftigt tjänsteerbjudande.

Vi vill attrahera medarbetare och uppdragsgivare som delar våra värderingar. Det är grunden i vår verksamhet och basen för vår vision och affärsidé.

Högsta kreditvärdighet

Vi innehar högsta kreditvärdighet, UC GULD (Riskklass 5). Detta indikerar att Addima AB är en trygg och solid partner att göra affärer med. Kreditbetyget baseras på UC Risk Företag som är marknadens säkraste modell för kreditbedömning.

UC Risk Företag
Kreditvärderingssystemet UC Risk Företag tar fram information om ett företag är kreditvärdigt. UC Risk Företag uppdateras dagligen och systemet beräknar risken för att ett företag hamnar på obestånd inom ett år, vilket innebär att du inte är kreditvärdig. Med obestånd menar UC en situation där företaget inte kan fullfölja alla sina betalningsåtaganden. För att lätt kunna bedöma om denna risk är hög eller låg för ett företag klassificeras alla svenska företag i Riskklasserna 1 till 5, där 5 innebär lägsta risk för obestånd.