+46 8 751 06 30

Öppet 08.00-17.00

Borgarfjordsgatan 12, Kista

Besök oss gärna

Affärsidé

Addima är en konsultbyrå som förstärker och kompletterar våra uppdragsgivares organisation med unika specialistkunskaper.

Vi bidrar till framgång för våra uppdragsgivare genom att vara Sveriges ledande konsultföretag inom utvalda specialistområden och kundsegment.

Att arbeta med oss skall vara en berikande och stimulerande upplevelse för våra uppdragsgivare där vi tillsammans utvecklar relationen.

Vi anpassar regelbundet våra erbjudanden efter våra uppdragsgivares behov och fokuserar på att ligga utvecklingens framkant för att ta del av de senaste rönen inom våra verksamhetsområden. På så sätt bidrar vi till att stärka våra uppdragsgivares konkurrenskraft genom ett slagkraftigt tjänsteerbjudande.

Vi vill attrahera medarbetare och uppdragsgivare som delar våra värderingar. Det är grunden i vår verksamhet och basen för vår vision och affärsidé.