+46 8 751 06 30

Öppet 08.00-17.00

Borgarfjordsgatan 12, Kista

Besök oss gärna

Historia

2012

Företaget grundas vårvintern 2012 med målsättningen att etablera en ”boutique consulting firm” på den svenska marknaden. Det första kontoret ligger i Kista, Stockholm och under hösten får byrån sitt första engagemang.

2013

Under våren får byrån förnyade uppdrag. Sommaren 2013 flyttas kontoret till Täby, Stockholm och under hösten lanseras ett internt kvalitetsledningssystem baserat på ISO 9001:2008.

2014

Verksamheten formeras i två stycken affärsområden, telekom och cross markets samt fyra kompetensområden, produkt- och tjänsteförsörjning, inköp- och 3e parts produkter, projekt-och programledning, verksamhetsutveckling.

Den första kundnöjdhetsmätning genomförs och med högsta betyg. Företaget får nya engagemang både inom telekom och cross markets. Strategiska samarbeten inleds både avseende affärsgenerering och leverans. Den första internrevisionen genomförs enligt ISO 9001:2008.

Under senare delen av kvartal två övergår företaget från en etableringsfas till en tillväxtfas och sommaren 2014 flyttas kontoret till ny adress och större kontor i Täby, Stockholm.

2015

Under början av året lanseras ett nytt tjänsteområde – utbildning samt en egen jobbportal.

Verksamheten organiseras om i två nya affärsområde, stora företag, små och medelstora företag.

Ett systematiskt arbetsmiljösystem enligt OHSAS 1800 implementeras.

Ett samarbete påbörjas med Åf.

Under hösten vinner företaget nya och förnyade kontrakt. En ny besöksadress i Kista och i nybyggda nodhuset invigs strax innan årets slut.

2016

UC tilldelar Addima certifikat för god kreditvärdightet, riskklass 4.

Lanserar en uppdaterad jobbportal

Företagssidor på Facebook och Pinterest.

Första kunden inom offentlig verksamhet.

Samarbetet med SB Cert fördjupas med uppdrag för externa ISO revisioner.

Samarbete med Bostonbaserade BPM’online inledds avseende molnlösningar.

Medverkan på TRR´s jobbmässa

Ett samarbetsavtal med Semcon tecknas.

Inleder samarbetsavtal med UC angående tjänsten UC direkt.

2017

Anslutning till Kista Entrepreneurs Network