+46 8 751 06 30

Öppet 08.00-17.00

Borgarfjordsgatan 12, Kista

Besök oss gärna

Zoho är en mångsidig  digital plattform med ett brett utbud av verktyg för företag och organisationer.

Implementeringen av Zoho innebär att integrera och använda dessa verktyg för att stödja företagets eller organisationens processer och möjliggöra en effektiv samverkan mellan olika avdelningar.

För att framgångsrikt implementera Zoho så krävs en noggrann planering och samordning och genom att lägga ned mer tid och resurser i början  av projektet kan man  snabbare få fördelarna m.h.a Zoho’s digitala verktyg och en lyckosam lansering..

Faser i en implementering

De vanliga faserna i ett Zoho implementationsprojekt är följande:

Planering: Denna fas inkluderar att samla in krav från olika avdelningar i organisationen, analysera de befintliga processerna och identifiera vilka Zoho-moduler som behövs för att uppfylla de krav som ställs. En projektplan och tidsplan skapas och en budget upprättas.

Konfiguration: I denna fas skapas och konfigureras Zoho-konto och moduler. En arbetsflödesdefinition och automatiseringar definieras för att förenkla arbetsrutiner och effektivisera processer.

Import och dataöverföring: Denna fas innebär att överföra data från gamla system till Zoho. Detta kan göras genom att använda importverktyg eller manuellt. Detta steg är viktigt för att säkerställa att informationen är korrekt och uppdaterad i Zoho.

Integrering: I denna fas integreras Zoho med andra verktyg som används i organisationen, till exempel e-post, kalender och CRM-system. Integreringen gör det möjligt för användare att arbeta på ett enhetligt sätt och få en heltäckande bild över verksamheten.

Utbildning: I denna fas får användare träning i att använda Zoho och dess moduler. Denna steg är viktig för att säkerställa att användare kan utföra sina uppgifter på ett effektivt sätt och få full utdelning av Zoho.

Implementering: I denna fas testas Zoho-systemet och görs nödvändiga justeringar för att säkerställa att det fungerar som förväntat. När allt är klart implementeras systemet i produktion och användare kan börja använda det.

Stöd och vidareutveckling: Denna fas inkluderar fortsatt stöd och vidareutveckling av Zoho för att säkerställa att det fungerar som förväntat och uppfyller förändrade behov. Användarfeedback och nya krav samlas in och vidareutveckling planeras och genomförs för att säkerställa att Zoho är en viktig del i organisationens verksamhet.

Notera att antalet och detaljerna i faser kan variera beroende på projektens omfattning och komplexitet, men dessa är de vanligaste stegen i en Zoho-implementering

 

Hur minimera risker och kostnader?

För att minska risker och kostnader i en Zoho-implementation kan man följa följande tips:

Utför en detaljerad behovsanalys: Genom att samla in krav från alla berörda avdelningar och analysera de befintliga processerna kan man säkerställa att Zoho konfigureras på rätt sätt och uppfyller organisationens behov.

Använd standardiserade moduler: I stället för att anpassa moduler och skapa komplexa arbetsflöden kan man använda standardiserade moduler för att förenkla implementeringen och minska kostnaderna.

Integrera Zoho med andra verktyg: Integrering med andra verktyg som används i organisationen kan förenkla arbetsrutiner och göra det möjligt att samla all information på ett ställe, vilket kan minska risker och kostnader.

Utbilda användare: Genom att ge användare en grundläggande förståelse för Zoho och dess moduler kan man säkerställa att de kan utföra sina uppgifter på ett effektivt sätt, vilket kan minska risker och kostnader.

Upprätta en projektplan och budget: En detaljerad projektplan och budget kan hjälpa till att hålla projektet på spåret och minska risker och kostnader.

Genomför regelbunden övervakning och uppföljning: Genom att regelbundet övervaka projektet och uppföljning av framsteg, risker och kostnader kan man snabbt identifiera och hantera eventuella problem.

Använd erfarna konsulter: Genom att använda erfarna konsulter som har kunskap om Zoho och implementeringsprojekt kan man säkerställa att projektet genomförs på ett effektivt sätt och minska risker och kostnader.

 

Hjälp att komma vidare

Om du behöver professionell hjälp med Zoho, finns Addima här för dig. Kontakta oss gärna för att få information om hur du kan förbättra dina affärsprocesser med hjälp av Zoho One eller enskilda Zoho applikationer!