+46 8 751 06 30

Öppet 08.00-17.00

Borgarfjordsgatan 12, Kista

Besök oss gärna

Socialt arbete

Enligt en av våra grundläggande värderingar måste företagande bedrivas med hänsyn till hela samhället och den miljö vi lever i. Detta betyder att kommande generationer skall få samma förutsättningar som oss och att vi därför idag verkar för ett långsiktigt hållbart samhälle.

För oss på är det därför viktigt att kunna bidra till att sprida kunskapen om hållbart företagande och socialt ansvar. Genom våra anpassade utbildningar och konsulttjänster hjälper vi våra uppdragsgivare att leverera produkter och tjänster på ett ansvarsfullt sätt och med minimal miljöpåverkan. Det är naturligtvis också av största betydelse för oss att bedriva vår egen verksamhet efter samma riktlinjer.

Miljöpolicy

Vår målsättning är att sprida arbetssätt och kunskap om hållbart företagande. Vi strävar även mot att minimera den miljöpåverkan som vår egen verksamhet medför.

Miljömål

  • Hålla oss uppdaterade om relevant miljölagstiftning
  • Inkludera miljöhänsyn inom företagets arbetsområden
  • Minimera företagets miljöpåverkan
  • Ta miljöhänsyn vid val av medel för tjänsteresor
  • Välja leverantörer med hänsyn till miljöpåverkan

Arbetsmiljöpolicy

Vår målsättning är att verka för en god och säker arbetsmiljö samt förebygga och undanröja risker för skada och ohälsa för våra medarbetare. Vi strävar efter att aktivt främja våra medarbetares personliga och yrkesmässiga utveckling genom stimulerande arbetsuppgifter och regelbunden kompetensutveckling.