+46 8 751 06 30

Öppet 08.00-17.00

Borgarfjordsgatan 12, Kista

Besök oss gärna

Zoho Analytics är ett kraftfullt verktyg för Business Intelligens och dataanalys som snabbt och enkelt omvandla rådata till värdefulla insikter. Med en rad funktioner och funktioner hjälper Zoho Analytics företag av alla storlekar att fatta bättre, mer välgrundade beslut baserat på deras data.

Lätt att koppla mot datakällor

En av de utmärkande funktionerna i Zoho Analytics är dess förmåga att ansluta till ett brett utbud av datakällor, inklusive populära molnlagringslösningar som Google Drive och Dropbox, såväl som lokala databaser och andra datakällor. Detta gör det möjligt för användare att enkelt samla sina data på ett ställe och analysera dem i realtid.

Gränsnittet

En annan nyckelfunktion hos Zoho Analytics är dess användarvänliga gränssnitt. Med ett intuitivt dra-och-släpp-gränssnitt och en mängd förbyggda mallar och rapporter kan användare snabbt och enkelt skapa instrumentpaneler och rapporter som ger värdefulla insikter om deras verksamhet. Verktyget tillåter också användare att enkelt dela sina rapporter och instrumentpaneler med andra intressenter, vilket gör det enkelt att samarbeta och fatta datadrivna beslut.

Fem fördelar

  1. Zoho Analytics erbjuder ett brett utbud av förbyggda mallar och rapporter, så att användare snabbt och enkelt kan skapa instrumentpaneler och rapporter utan behov av omfattande kodning eller teknisk expertis
  2. Verktyget låter användare ansluta till ett brett utbud av datakällor, inklusive populära molnlagringslösningar som Google Drive och Dropbox, såväl som lokala databaser och andra datakällor
  3. Zoho Analytics erbjuder avancerade funktioner, inklusive möjligheten att utföra komplexa beräkningar och statistisk analys, samt möjligheten att integrera med andra Zoho-verktyg och applikationer
  4. Verktyget låter användare enkelt dela sina rapporter och instrumentpaneler med andra intressenter, vilket gör det enkelt att samarbeta och fatta datadrivna beslut
  5. Zoho Analytics erbjuder en gratis provperiod, så att användare kan prova verktyget innan de förbinder sig till ett köp

Komplexa beräkningar och statistisk analys

Utöver sin kärnfunktionalitet erbjuder Zoho Analytics också en rad avancerade funktioner som gör det möjligt för användare att gå utöver grundläggande dataanalys och få djupare insikter i sin verksamhet. Dessa inkluderar förmågan att utföra komplexa beräkningar och statistisk analys, samt förmågan att integrera med andra Zoho-verktyg och applikationer.

SQL

Zoho Analytics erbjuder en rad SQL-funktioner (Structured Query Language) som tillåter användare att utföra komplexa dataanalys- och manipuleringsuppgifter. Med SQL kan användare skapa, ändra och fråga datatabeller, samt utföra en rad andra operationer, som att sammanfoga flera tabeller, filtrera och sortera data och aggregera data.

En av de viktigaste fördelarna med Zoho Analytics SQL-funktionalitet är att den tillåter användare att utföra komplexa dataanalysuppgifter utan behov av omfattande kodning eller teknisk expertis. Verktyget erbjuder en rad förbyggda SQL-funktioner och frågor, samt ett intuitivt gränssnitt som låter användare enkelt bygga och köra sina egna frågor.

En annan viktig fördel med Zoho Analytics SQL-funktionalitet är att den tillåter användare att integrera sina data med andra Zoho-verktyg och applikationer, såväl som tredjepartsapplikationer. Detta gör det möjligt för användare att få ännu djupare insikter från sina data och fatta mer välgrundade beslut baserat på den informationen.

Sammantaget är Zoho Analytics SQL-funktionalitet ett kraftfullt och mångsidigt verktyg som låter användare utföra komplexa dataanalysuppgifter och få värdefulla insikter från sina data.

AI

Zoho Analytics erbjuder en rad AI-drivna funktioner och funktioner som tillåter användare att få djupare insikter från sina data. Dessa inkluderar möjligheten att automatiskt identifiera trender och mönster i data, såväl som möjligheten att göra förutsägelser och förslag baserat på dessa data.

En av de viktigaste AI-drivna funktionerna i Zoho Analytics är dess förmåga att automatiskt skapa rapporter och instrumentpaneler baserat på användarnas data och preferenser. Detta tillåter användare att snabbt och enkelt få insikter från sina data utan behov av omfattande kodning eller teknisk expertis.

En annan AI-driven funktion i Zoho Analytics är dess förmåga att automatiskt föreslå insikter och rekommendationer baserat på användarnas data. Detta kan hjälpa användare att identifiera områden i sin verksamhet som kan behöva uppmärksamhet och fatta välgrundade beslut baserat på den informationen.

Sammantaget tillåter Zoho Analytics AI-funktioner användare att snabbt och enkelt få värdefulla insikter från sin data och fatta datadrivna beslut som kan hjälpa deras företag att växa och frodas.

Avslutningsvis

Sammantaget är Zoho Analytics ett kraftfullt och användarvänligt verktyg för affärsintelligens och dataanalys som hjälper företag av alla storlekar att fatta bättre, mer välgrundade beslut baserat på deras data. Med sitt breda utbud av funktioner och funktioner är Zoho Analytics ett viktigt verktyg för alla organisationer som vill få en konkurrensfördel genom datadrivet beslutsfattande.

  • Zoho Analytics erbjuder ett brett utbud av funktioner och funktioner, vilket gör det till ett mångsidigt och kraftfullt verktyg för affärsintelligens och dataanalys
  • Verktyget är användarvänligt, med ett intuitivt dra-och-släpp-gränssnitt och en rad förbyggda mallar och rapporter som tillåter användare att snabbt och enkelt skapa instrumentpaneler och rapporter
  • Zoho Analytics kan ansluta till ett brett utbud av datakällor, vilket gör att användare enkelt kan sammanföra sin data på ett ställe och analysera den i realtid
  • Verktyget erbjuder avancerade funktioner, inklusive möjligheten att utföra komplexa beräkningar och statistisk analys, samt möjligheten att integrera med andra Zoho-verktyg och applikationer
  • Zoho Analytics är prisvärt och erbjuder en gratis provperiod, så att användare kan prova verktyget innan de förbinder sig till ett köp.

Hjälp att komma vidare

Den här artikeln är bara översiktlig. Om du behöver professionell hjälp med Zoho, finns Addima här för dig. Kontakta oss gärna för att få information om hur du kan förbättra dina affärsprocesser med hjälp av Zoho Analytics eller andra Zoho applikationer!