+46 8 751 06 30

Öppet 08.00-17.00

Borgarfjordsgatan 12, Kista

Besök oss gärna

För att konfigurera Zoho CRM för att efterleva GDPR finns det ett antal steg du kan följa:

 • Uppdatera dina användarvillkor och integritetspolicy för att tydligt beskriva hur personuppgifter kommer att användas och behandlas.
 • Konfigurera Zoho CRM så att du kan samla in och lagra kunddata på ett säkert sätt. Detta innefattar att aktivera lösenordspolicyer för dina användare och säkerhetskopiering av kunddata.
 • Aktivera funktionen för samtyckesadministration i Zoho CRM så att du kan spåra samtycke för varje kund. Du kan också använda funktionen för anpassade samtyckesfält för att samla in specifika samtycken för dina marknadsföringskampanjer.
 • Använd funktionen för dataradering i Zoho CRM för att ta bort personuppgifter för kunder som inte längre vill ha någon kontakt med dig.
 • Aktivera funktionen för ”rätten att bli glömd” som ger kunder rätt att be om att deras personuppgifter raderas från Zoho CRM.
 • Säkerställ att du kan uppfylla förfrågningar från kunder som vill få tillgång till sina personuppgifter eller begära rättelser av sina uppgifter. Du kan använda Zoho CRM-funktioner för att enkelt hitta och uppdatera kunddata.
 • Se till att du har tillräckliga åtgärder på plats för att rapportera eventuella brott mot GDPR till rätt myndighet.

Genom att följa dessa steg kan du säkerställa att Zoho CRM efterlevs GDPR och skydda kundernas personuppgifter på ett ansvarsfullt sätt.

Mer utförligt beskrivet.

 • Uppdatera dina användarvillkor och integritetspolicy för att tydligt beskriva hur personuppgifter kommer att användas och behandlas.Detta innebär att du bör uppdatera dina användarvillkor och integritetspolicy för att se till att de tydligt beskriver hur personuppgifter samlas in, används och behandlas inom Zoho CRM. Detta kan inkludera beskrivning av syftet med insamlingen av personuppgifter, vilken typ av uppgifter som samlas in, hur länge de kommer att lagras, samt information om hur personuppgifterna skyddas. Det är viktigt att användarvillkoren och integritetspolicyn är tydliga och förståeliga för kunderna.
 • Konfigurera Zoho CRM så att du kan samla in och lagra kunddata på ett säkert sätt. Detta innefattar att aktivera lösenordspolicyer för dina användare och säkerhetskopiering av kunddata.
  Det är viktigt att säkerställa att all kunddata som samlas in och lagras inom Zoho CRM är skyddad. Detta kan uppnås genom att använda funktioner som lösenordspolicyer för dina användare, som tvingar användarna att skapa starka lösenord och att regelbundet byta lösenord. Det är också viktigt att säkerhetskopiera kunddata regelbundet för att skydda mot eventuella dataförluster.
 • Aktivera funktionen för samtyckesadministration i Zoho CRM så att du kan spåra samtycke för varje kund. Du kan också använda funktionen för anpassade samtyckesfält för att samla in specifika samtycken för dina marknadsföringskampanjer.
  För att efterleva GDPR måste du säkerställa att du har fått tillräckligt med samtycken från dina kunder för att använda deras personuppgifter. Genom att aktivera samtyckesadministrationen i Zoho CRM kan du spåra och hantera samtycken från dina kunder. Du kan också använda anpassade samtyckesfält för att samla in specifika samtycken för olika marknadsföringskampanjer.
 • Använd funktionen för dataradering i Zoho CRM för att ta bort personuppgifter för kunder som inte längre vill ha någon kontakt med dig.
  En viktig del av GDPR är att kunderna har rätt att begära radering av sina personuppgifter från dina register. Genom att använda funktionen för dataradering i Zoho CRM kan du ta bort personuppgifter för kunder som begär det. Detta bör göras inom en rimlig tidsram.
 • Aktivera funktionen för ”rätten att bli glömd” som ger kunder rätt att be om att deras personuppgifter raderas från Zoho CRM.
  Rätten att bli glömd är en annan viktig del av GDPR, vilket ger kunder rätt att begära att deras personuppgifter raderas från dina register. Genom att aktivera funktionen för ”rätten att bli glömd” i Zoho CRM, kan du säkerställa att du kan uppfylla denna begäran från kunderna. Detta bör också göras inom en rimlig tidsram.
 • Säkerställ att Zoho CRM har en lämplig nivå av säkerhet för att skydda personuppgifter som lagras i systemet. Detta kan inkludera användning av säkerhetscertifieringar och en väl definierad process för hantering av dataintrång.Det är viktigt att säkerställa att Zoho CRM har en lämplig nivå av säkerhet för att skydda personuppgifter som lagras i systemet. Detta kan uppnås genom att använda säkerhetscertifieringar som ISO 27001 och SOC 2, vilket visar att Zoho CRM följer säkerhetsstandarder och bästa praxis. Det är också viktigt att ha en väl definierad process för hantering av dataintrång för att säkerställa att eventuella incidenter hanteras på ett lämpligt sätt.
 • Träna dina anställda och användare om GDPR och hur det påverkar deras arbete inom Zoho CRM.Det är viktigt att alla anställda och användare som arbetar med Zoho CRM förstår GDPR och hur det påverkar deras arbete. Detta inkluderar att de vet hur man hanterar personuppgifter på ett säkert sätt, hur man hanterar samtycken och raderingsbegäran, och hur man rapporterar eventuella dataintrång. Genom att utbilda dina anställda och användare kan du minska risken för felaktig hantering av personuppgifter och säkerställa att alla följer riktlinjerna för GDPR.

Kontakta oss så hjälper vi dig att förbättra dina affärsprocesser eller GDPR efterlevnad med hjälp av Zoho!