+46 8 751 06 30

Öppet 08.00-17.00

Borgarfjordsgatan 12, Kista

Besök oss gärna

GDPR (General Data Protection Regulation) är en dataskyddsförordning som infördes i Europa 2018. Det innebär att alla företag som hanterar personuppgifter från EU-medborgare måste följa strikta regler för att skydda deras integritet. Att följa dessa regler kan vara en utmaning, särskilt för mindre företag utan dedikerade dataskyddsteam.

Lyckligtvis finns det verktyg som kan hjälpa dig att hantera GDPR-efterlevnaden och Zoho är en av de mest användbara. Zoho är en allt-i-ett molnbaserad affärsplattform som erbjuder många funktioner, inklusive en GDPR Compliance Hub. Här är några sätt du kan använda Zoho för att hantera din GDPR-efterlevnad.

1. Skapa en register över personuppgifter

Det första steget i GDPR-efterlevnad är att skapa en register över all personlig information som du hanterar. Detta inkluderar allt från namn och adress till e-postadresser och IP-adresser. Med Zoho kan du skapa enkla, anpassningsbara register som gör det enkelt att spåra och uppdatera personuppgifter. Du kan också ställa in automatiska påminnelser för att säkerställa att dina register är uppdaterade.

2. Hantera begäran om radering

GDPR ger EU-medborgare rätt att begära att deras personuppgifter raderas från dina system. Detta kan vara en utmaning att hantera manuellt, men med Zoho kan du automatisera processen. Zoho erbjuder en ”raderingsportal” där kunder kan lämna sina begäran om radering, och du kan hantera dem enkelt från ett centralt ställe.

3. Säkerställa dataintegritet

GDPR kräver också att du säkerställer att personuppgifterna du hanterar är korrekta och uppdaterade. Med Zoho kan du ställa in automatiska uppdateringar som säkerställer att personuppgifterna alltid är korrekta och uppdaterade. Du kan också skapa anpassningsbara processer för att verifiera personuppgifterna och säkerställa dataintegritet.

4. Hantera dataöverföringar

GDPR kräver att personuppgifter inte överförs utanför EU utan lämpliga säkerhetsåtgärder. Med Zoho kan du hantera dataöverföringar enkelt och säkert. Du kan skapa anpassningsbara processer som säkerställer att personuppgifterna alltid är säkra och skyddade, oavsett var de överförs.

5. Följa upp på incidenter

GDPR kräver att du rapporterar eventuella dataöverträdelser inom 72 timmar efter att de har upptäckts. Med Zoho kan du hantera incidentrapportering enkelt och effektivt. Zoho erbjuder anpassningsbara formulär som gör det enkelt att rapportera om incidenter, samt en central plats för att spåra och hantera incidenter som rapporterats.

6. Utbilda dina anställda

Att utbilda dina anställda om GDPR-kraven är en viktig del av efterlevnadsprocessen. Zoho erbjuder utbildningsmaterial och resurser för att hjälpa dig att utbilda dina anställda om GDPR och vad de behöver göra för att följa reglerna. Du kan också använda Zoho för att spåra vilka anställda som har genomfört utbildningen och vilka som behöver mer utbildning.

7. Håll dig uppdaterad

GDPR-kraven uppdateras regelbundet, så det är viktigt att hålla sig uppdaterad om de senaste förändringarna. Med Zoho kan du prenumerera på GDPR-nyheter och uppdateringar för att hålla dig informerad om eventuella förändringar i reglerna.

Sammanfattningsvis så kan Zoho vara en kraftfull resurs för att hantera din GDPR-efterlevnad. Genom att använda Zoho kan du skapa register över personuppgifter, hantera begäran om radering, säkerställa dataintegritet, hantera dataöverföringar, följa upp på incidenter, utbilda dina anställda och hålla dig uppdaterad om de senaste GDPR-kraven. Genom att använda Zoho kan du göra processen enklare och mer effektiv, vilket kan spara tid och minimera risken för dataöverträdelser.

Kontakta oss så hjälper vi dig att förbättra dina affärsprocesser eller GDPR efterlevnad med hjälp av Zoho!