+46 8 751 06 30

Öppet 08.00-17.00

Borgarfjordsgatan 12, Kista

Besök oss gärna

CRM (Customer Relationship Management) vad är det?!

Frågar ni 10 experter inom området så får ni troligtvis 10 olika tolkningar. Enligt min mening är det i första hand en strategi och ett synsätt kopplat till målstyrning och KPI:er för uppföljning och utökat relationsskapande/lojalitet med kunder.

Det handlar alltså INTE i första hand om ett s.k. CRM system/verktyg. Dessa system KAN om man anpassat/konfigurerat och implementerat på rätt sätt med en genomtänkt strategi (som skall vara accepterad av styrelse och ledning) samt rätt förutsättningar beträffande målstyrning innehålla en källa till mycket affärskritisk information.

CXM (Customer Experience/Customer Experience Management)

Man börjar mer och mer prata om CX och CXM (Customer Experience/Customer Experience Management). Detta synsätt innebär att man i olika kanaler och totalt vill följa upp och analysera den totala upplevelsen som kunden upplever.

Jag skulle fortsättningsvis inte vilja kalla det CRM system eller CX/CXM utan snarare en plattform för att stödja alla kommunikationskanaler som är relationsskapande och som kan leda till affärsrelationer och kundlojalitet. Detta innebär en homogen och integrerad plattform som stöd för b.l.a. Sales Automation, Marketing Automation, Social Selling, AI, Bottar, kundcenter/kundtjänst och mycket mer.

Zoho CRM Plus

Zoho CRM plus är ett exempel på en plattform som stödjer alla kommunikationskanaler vilket är relationsskapande som kan leda til nya affärsrelationer och kundlojalitet.

 

Kontakta oss så hjälper vi er att komma vidare med att skapa goda kundrelationer!