+46 8 751 06 30

Öppet 08.00-17.00

Borgarfjordsgatan 12, Kista

Besök oss gärna

Blogg

 

Bredda dina kunskaper och få inspiration

Leveransvillkor, vad är incoterms?

Leveransvillkor, vad är incoterms?

När en kund köper en vara måste varan transporteras mellan säljaren och köparen. Vid försäljning av varor är det därför viktigt att båda parter är överens om vad som ska gälla avseende transporten och vem som bär ansvaret för kostnaderna och riskerna som uppstår i...

läs mer
Supply Chain vs Value Chain

Supply Chain vs Value Chain

Supply Chain syftar till integrationen av alla aktiviteter som är inblandade i sourcing, upphandling, transformering och logistik. Value Chain innefattar kedjan inom en affärsverksamhet där värde adderas till de varor och tjänster som erbjuds av företaget för att öka...

läs mer
ISO – en allmän översikt

ISO – en allmän översikt

ISO som står för International Organization for Standardization är en oberoende, icke-statlig internationell organisation med 162 nationella standardiseringsorgan som medlemmar. Med hjälp av sina medlemmar samlar ISO experter i tekniska kommittéer för att främja...

läs mer
Six Sigma – en översikt

Six Sigma – en översikt

Six Sigma är ett av de ledande globala koncepten för verksamhetsutveckling och kvalitet. Six Sigma är en metodik för förbättringsprojekt vars syfte är att reducera oönskad variation i tillverknings- och affärsprocesser. Oönskad variation och defekter inom...

läs mer
RACI modellen för framgångsrika projekt

RACI modellen för framgångsrika projekt

RACI modellen kan enkelt beskrivas som ett verktyg för att identifiera och fördela roller och ansvar i projekt. RACI är en förkortning för Responsible, Accountable, Consulted och Informed. Flertalet studier har påvisat att en tydlig fördelning av roller och ansvar...

läs mer
Hur du alltid kommer i mål med dina projekt

Hur du alltid kommer i mål med dina projekt

Att använda en beprövad metod, sätta tydliga mål och en realistisk budget, skapa och disciplinerat följa en kommunikationsplan och ha ledningens stöd i ryggen är framgångsfaktorer för projekt

läs mer
Leverantörsutveckling

Leverantörsutveckling

Att arbeta med leverantörsutveckling är precis som det låter: Arbeta med och utveckla sina leverantörer.

läs mer
Spendanalys

Spendanalys

Få verksamheter har kontroll över sina utgifter för inköp av varor och tjänster trots att detta ofta kan utgör mer än hälften av företagets totala kostnader. Lösningen är att använda en spendanalys som förenklat kan beskrivas som ett utdrag ur leverantörsreskontran.

läs mer
Kraljic-matrisen och portföljanalys

Kraljic-matrisen och portföljanalys

Kraljic-matrisen skapades av Peter Kraljic och lanserades i Harvard Business Review 1983. Det är en populär och användbar modell som används inom inköpsarbetet i företag över hela världen.

läs mer
Kategoristyrning

Kategoristyrning

Kategoristyrning (Category Management) är modernt sätt att arbeta tvärfunktionellt med inköpsfrågor och med att ta fram välförankrade strategier och planer för inköps-sortimentet

läs mer