Blogg

 

Bredda dina kunskaper och få inspiration

Six Sigma – en översikt

Six Sigma – en översikt

Six Sigma är ett av de ledande globala koncepten för verksamhetsutveckling och kvalitet. Six Sigma är en metodik för förbättringsprojekt vars syfte är att reducera oönskad variation i tillverknings- och affärsprocesser. Oönskad variation och defekter inom...

läs mer
RACI modellen för framgångsrika projekt

RACI modellen för framgångsrika projekt

RACI modellen beskrivs som ett enkelt och effektivt verktyg för att identifiera och fördela roller och ansvar i ett projekt. RACI är en akronym för Responsible, Accountable, Consulted och Informed. Genom att känna till vem som är huvudansvarig, vem som är...

läs mer
Hur du alltid kommer i mål med dina projekt

Hur du alltid kommer i mål med dina projekt

Att använda en beprövad metod, sätta tydliga mål och en realistisk budget, skapa och disciplinerat följa en kommunikationsplan och ha ledningens stöd i ryggen är framgångsfaktorer för projekt

läs mer
Leverantörsutveckling

Leverantörsutveckling

Att arbeta med leverantörsutveckling är precis som det låter: Arbeta med och utveckla sina leverantörer.

läs mer
Spendanalys

Spendanalys

Få verksamheter har kontroll över sina utgifter för inköp av varor och tjänster trots att detta ofta kan utgör mer än hälften av företagets totala kostnader. Lösningen är att använda en spendanalys som förenklat kan beskrivas som ett utdrag ur leverantörsreskontran.

läs mer
Kraljic-matrisen och portföljanalys

Kraljic-matrisen och portföljanalys

Kraljic-matrisen skapades av Peter Kraljic och lanserades i Harvard Business Review 1983. Det är en populär och användbar modell som används inom inköpsarbetet i företag över hela världen.

läs mer
Kategoristyrning

Kategoristyrning

Kategoristyrning (Category Management) är modernt sätt att arbeta tvärfunktionellt med inköpsfrågor och med att ta fram välförankrade strategier och planer för inköps-sortimentet

läs mer
Service Level Agreement (SLA)

Service Level Agreement (SLA)

Kanske har du funderat på hur du på ett enkelt sätt kan förbättra kundtillfredsställelsen på de tjänster du tillhandahåller åt dina kunder? Svaret är enkelt, du måste matcha din förmåga att leverera mot dina kunders förväntningar.

läs mer